תנאי שימוש

האתר והשירותים הזמינים בו מופעלים על ידי סופי אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (אגודה שיתופית 570064592) (להלן: "החברה"). הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים והמוצרים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מעת לעת (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה במלואם והתחייבותך לפעול לפיהם (להלן: "תנאי השימוש").

מדיניות הפרטיות

סופי אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (אגודה שיתופית 570064592) (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירהעליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע אודותיך ו/אושנמסר על ידך ונוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זהאגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט של החברה, ושירותים מקווניםאחרים (להלן יחד: "השירותים" או "השירותים המקוונים"). במידת הצורך, לגבי מוצריםושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.